1996 – sjette leveår 


Forlater hiplassen
Rovviltkontakt Leif Westrum i Land-kommunene fulgte Deisjøbamsen i mange av årene som fulgte. Han forteller om at denne bamsen hadde lenge et spesielt kjennetegn på den ene labben; det var en liten hud-ball mellom to tåputer.

Han kunne også kjenne igjen mønstre i atferd hos denne brunbjørnen som skilte seg fra andre. Fra hiplasssen vandret Deisjøbamsen i sitt sjette leveår nordover og inn i Buskerud.

Deisjøbjørnen forlot hiet sitt i april og etterlot fine sporavtrykk i en våt skogsbilvei på Veståsen ikke langt fra hiet.
Foto: Brynjar Eidstuen.

Møkk fra Deisjøbamsen i nærheten av hiet.
Foto: Leif Westrum

Bitemerker i ett av grantrærne på hiplassen.
Foto: Leif Westrum