Mandag 28.april valgte generalforsamlingen Edvin Straume som ny styreleder for Randsfjordmuseet. Straume er opprinnelig lærer og har tidligere hatt flere lederstillinger innen skoleverket- sist som skolesjef i Jevnaker. I senere tid har Straume blitt godt kjent for mange gjennom sin engasjerte innsats i jobben som regionkoordinator på Hadeland fra 2001 til 2012. Gjennom sine tidligere jobber har Straume bred kompetanse på strategisk arbeid for utvikling av offentlige virksomheter, næringsliv og frivillige organisasjoner i regionen. Straume har og fartstid i politikken med to perioder bak seg i både kommunestyret i Lunner og i fylkestinget i Oppland.

Den nyvalgte styrelederen har en lang og variert erfaring som gir han god innsikt i flere områder som vil bli viktige for Randsfjordmuseet fremover.

Som sekretær for arbeidsgruppa som utdredet konsolideringen mellom Hadeland Folkemusem og Lands Museum var Straume med i opprettelsen av Randsfjordmuseet og i utarbeidelsen av vedtektene som Randsfjordmuseet hviler på.

Museene våre er bland samfunnets viktigste institusjoner for å dokumentere og oppleve det  som har vært. I lys av dette blir vi bedre i stand til å forstå vår engen samtid.  Det skal bli spennende å være med på å utvikle Randsfjordmuseet som arena for dokumentasjon, men også som en aktør i samfunnsdebatten, sier den nyvalgte styreledern.

Randsfjordmuseet ønsker Straume velkommen og ser frem til et spennende samarbeid.

For ytterligere informasjon om generalforsamlingen eller kommentar om styrevervet kontakt gjerne:

Leila V. Raustøl (tlf. 952 39 419, mail: lvr@randsfjordmuseet.no)

Daglig leder for Randsfjordmuseet

Edvin Straume (tlf. 932 09 458, mail: edvin.straume (at) gran.kommune.no)