Vi jobber kontinuerlig med å gjøre samlingene mer tilgjengelig, både fysisk og digitalt. Vi er stolte av å ha halvparten av gjenstandene våre tilgjengelig på Digitalt Museum! På samme nettsted kan du også se smakebiter fra den store fotografi samlingen.

DigitaltMuseum er en felles nasjonal database der samlingene til norske museer blir vist fram. Tjenesten ble startet i 2009. Databasen ble utviklet og drivet av KulturIT ANS, som er eid av Maihaugen og Norsk Folkemuseum. Målet med DigitaltMuseum er at museene sine samlinger skal være lett tilgjengelig for alle interesserte, uavhengig av tid og sted.

Per 1. februar 2013 var om lag 1 160 000 gjenstander fra 116 museum og samlinger tilgjengelig på DigitaltMuseum sin nettside.

Randsfjordmuseet bruker databaseprogrammet Primus som verktøy i registrering og administrasjon av gjenstandssamlingene. Et uttrekk av denne er søkbar på nett via Digitalt Museum. Nye gjenstandsposter publiseres her fortløpende i takt med det pågående revideringsarbeidet.

På Digitalt Museum kan du legge inn kommentarer og sende tilbakemelding til museet om gjenstandsregistreringene. Vi setter pris på alle merknader og utfyllende opplysninger til våre samlinger. Merk at ikke all informasjon knyttet til gjenstandspostene publiseres.

I Magasinhallen på Hadeland Folkemuseum kan du besøke Digitalt Museum på nettstasjonen inne i hallen.