Ship o`hoi!

I april ble det klart at Randsfjordmuseet blir eier av lastebåten M/S Brandbu. Forvaltningsansvaret blir lagt til Hadeland Folkemuseum som nå blir en del av det nasjonale fartøyvernet.

«Brandbu» ble bygget ved Drammen Jernstøberi og mekaniske verksted i 1907 for Engnæs Træsliberi. Den ble fraktet i seksjoner med jernbanen opp til Røykenvika hvor den ble klinket sammen og sjøsatt. I fartøyets 13 første driftsår var maskineriet dampdrevet, men i 1920 ble dampmaskineriet byttet ut med en en-sylinder råoljemotor, som står i båten den dag i dag. De første årene fraktet fartøyet tremasse fra tresliperiet til Jernbanebrygga i Røykenvik. Senere ble fartøyet overtatt av Onsaker teglverk, hvor den ble brukt til å frakte takstein og murstein. Fra 1946, da teglverket ble nedlagt, ble «Brandbu» liggende i opplag. Etter to år slet ankerkjettingen og den sank på grunt vann, der lå den til Roar Sundt hevet den i 1979.

Etter 34 års arbeid med det 66 fots lange skipet har nå Sundt overdratt eierskapet til Randsfjordmuseet. Det er et usedvanlig arbeid han har lagt ned for å redde skipet. Sundt har samlet dokumentasjon og sørget for å ta vare på de originale delene som fantes. Med omhu har han restaurert og passet på at ikke forfallet har gått for langt.

«Brandbu» er en soleklar fredningskandidat når Riksantikvaren skal ha gjennomgang på lastefartøy. Den er den eneste bevarte lastebåt i innlandet og er i usedvanlig god stand. Dog er det flere større istandsettingstiltak som må gjøres fremover, deriblant full overflatebehandling og restaurering av motor og mannskapslugar.

Randsfjordmuseet har hatt god dialog med Sundt, Riksantikvaren og Mjøssamlingene i prosessen hittil og vil fortsette å holde tett kontakt med viktige ressurspersoner og kompetansemiljøene i det etablerte fartøyvernet.  Også lokalt på Hadeland og spesielt i Røykenvika har mange meldt sin interesse for bevaringsarbeidet og fremtiden til «Brandbu».  I mai ble det etablert en venneforening som i disse dager får på plass et styre.

Hadeland Folkemuseum gleder seg over å kunne innlemme fartøyvern som et nytt fagområde. Flere bøker omhandler skipstrafikken på Randsfjorden, spesielt må nevnes Helge Stenersens grundige arbeider. Med M/S Brandbu i Røykenvika vil betydningen av Randsfjorden som grunnlag for næringsutvikling, bosetting og varehandel få en enda tydeligere plass.

 

Billedtekst: M/S Brandbu ble slept inn til båthavnen i Røykenvika og heist opp på land i november 2013. Dyktige karer fra Mjøssamlingene og Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter sørget for at arbeidet gikk skikkelig for seg. På bildet ser du også Roar Sundt (i grå jakke) på dekk. Foto: G. Johnsrud/ Randsfjordmuseet AS