Den 400 kvadratmeterstore magasinhallen rommer over 500 gjenstander og er et nytt og viktig tilskudd til både gjenstandsforvaltning og formidling på Hadeland Folkemuseum. Magasinhallen er åpen for museets besøkende hver dag gjennom sommersesongen. Lapp og blyant ligger i kurver langs reolene slik at besøkende selv kan utforske gjennstandene via sitt registreringsnummer på digitalt museum.

I anledning museets hundreårsjubileum i 2013 ble utstillingshallen fra 1956  renovert og tilpasset sin nye funksjon som både oppbevaringslokale og formidlingsarena.  Her er gjenstander fra forskjellige perioder og bruksområder tatt ut av kontekst og plassert på reoler. I magasinet blir de besøkende selv innholdsskapere og fortolkere. Flere av gjenstandene i magasinhallen er QR-merket, og alle finnes i databasen digitalt museum. som har en egen nettstasjon inne i hallen.

Konseptet om å kombinere magasin og utstiling til et såkalt åpent magasin er kjent fra utlandet, men ikke i Norge.

Bak dagens renoverte magasinhall, med nytt tilbygg fra Arkus Arkitekter, ligger det en lang prosess som begynte allerede i 2006 på bakgrunn av kritiske oppbevaringsforhold for museets gjenstander. Den gamle utstillingshallen fra 1956 hadde vært delvis avstengt siden 2004 og museet sto uten en skikkelig basisutstilling. I 2009 ble konseptskissen presentert og søknadsprosessen startet.

Les mer om Magasinhallen i konseptskissen.