Velkommen til sesongens siste arrangement for Kittilbu Utmarksmuseum

Naturfotograf Thor Østbye og naturkjenner Geir Høitomt tar deg med på naturopplevelser i vår nærmeste nasjonalpark. Denne gang kan du sitte og nyte, og få inspirasjon til neste års fjellturer gjennom et billedshow. Thor og Geir viser sine beste shots fra landskap, planter og dyreliv i Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder. Vi setter også av litt tid til kaffe og biteti, og til spørsmål og prat rundt verneområdene.

Tid: 23.oktober kl. 19 – 20.30 Pris: kr. 160,-, barn u/14 gratis

Sted: Knutepunkt for Langsua i Gausdal kommunehus

Velkommen!

Besøkssenter for Langsua nasjonalpark Statens Naturoppsyn(SNO) setter i disse dager opp 3 store skiferblokker for informasjon om Langsua nasjonalpark ved inngangen til Utmarksmuseet, på vegne av nasjonalparkstyret. Dette blir en flott «portal» til besøkssenteret som utvikles på museet. Vi håper at vi allerede neste sesong kan ønske velkommen til et nytt og mere innbydende uteområde foran museet.