Besøkssenter for Langsua nasjonalpark

Statens Naturoppsyn(SNO) setter i disse dager opp 3 store skiferblokker for informasjon om Langsua nasjonalpark ved inngangen til Utmarksmuseet, på vegne av nasjonalparkstyret. Dette blir en flott «portal» til besøkssenteret som utvikles på museet. Vi håper at vi allerede neste sesong kan ønske velkommen til et nytt og mere innbydende uteområde foran museet.