I år tar vi med oss årboka til folkebiblioteket på Hov og lanserer den der mandag 3. november kl.19.00.

Det blir en kort introduksjon av bokkomiteleder Kari Nordal, og så vil leder for Mjøsmuseene, Arne Julsrud Berg vil holde foredrag om 1814.

Velkommen til Søndre Land Folkebibliotek denne kvelden. Det er gratis inngang og enkel bevertning.