I 2015 markerer Randsfjordmuseet «Friluftslivets år 2015» og «70 år siden frigjøringen». To nasjonale markeringer som setter fokus på frihet og fred. Vi samler begge markeringene under overskriften “Fred & Frihet?”. En spørrende overskrift som vi ønsker skal bidra til bevisstgjøring og samtale rundt valg, skjebner, konflikt og forsoning.

Historiene om krigen har ofte vært fremstilt svart-hvitt. Det har vært fortellingene om «de gode mot de onde» og «oss mot dem». Men det fantes- og finnes- et “stripete samfunn”- gråsoner i personlige valg og holdninger. Vi vil stille spørsmål rundt de lokale og nasjonale sannhetene om det “gode og det onde”, både i et historisk og et samtidig perspektiv.

Hvordan har vi som nasjon, samfunn og individer oppnådd forsoning etter krigen? I 2015 bør vi bli modige og snakke åpent og ærlig om valgene som ble tatt før og under krigen, og om de valgene vi fortsetter å ta i vårt eget komplekse samfunn.

«Friluftslivets år 2015» er en markering som legger vekt på å få friluftsliv ut til bredden i det norske folk. Kulturminner som opplevelsesverdi, nærfriluftsliv og allemannsretten er tema som vektes. Hva kan vår kulturarv lære oss om tidligere generasjoners bruk av naturen? Og hvordan står det til med allemannsretten,  friluftslivets arealgrunnlag og rammevilkår, og ikke minst klimautfordringenes innvirkning på naturen?

Frigjøringsmarkeringen og friluftsåret berører Randsfjordmuseets to hovedarbeidsområder, det naturhistoriske og det kulturhistoriske. Ved å koble tematikken oppstår et spennende krysningspunkt med spørsmål knyttet til frihet, frihetsberøvelse og interessekonflikt.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et spennende nytt år.

Følg med på våre nettsider for program, og meld deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev.