Velkommen til Landsbykonferansen 2015.

For å utforske årets tema, Landsbyen i fremtida, kan Landsbykonferansen i år love spennende foredragsholdere med variert bakgrunn og innfallsvinkel.

Stortingspresident Olemic Thommessen, Kristin Krohn Devold fra NHO Reiseliv og Lars Kobro fra Telemarksforskning er noen av navnene i årets program.

Påmeldingsfrist 1. februar.  Konferanseavgift 650,-  for privatpersoner og lag/foreninger. 950,- for bedrifter og offentlig ansatte. Skoleelever gratis.

Meld deg på her>>>

For mer informasjon besøk: www.landsbyendokka.no

Program

08.45-09.15  Morgenkaffe og læfsebuss

09.15-10.40  Velkommen, Liv Solveig Alfstad, ordfører

“Landsbykvaliteter, livskvalitet og økonomisk vekst” Olemic Thommessen

“Innlandet inn i framtida, mer av det samme eller noe nytt?” Sverre Narvesen, leder Innlandsutvalget

10.40-11.00  Kaffe og frukt

11.00-12.00  “Planlegging for mennesker og natur, en grønn generasjon?” Hans Kristian Ryttersveen, miljøambassadør

“Bygdeutvikling nytter” Eli Janette Fosso, Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling

12.00-12.50  Friluftslunsj ved Tingbygningen. Servering av lokal mat “fra fjord til fjeld” Spåtind Sport Hotell.

12.50-13.50  Kunstnerisk innslag. Trygve Ramnefjell

“Trender i filuftsliv og turisten de neste 10 årene?” Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv

“Mush Synnfjell- ildsjeler, gründere og samarbeid!” Thomas Wærner, ildsjel og næringsdrivende

13.50-14.10  Kaffe med biteti

14.10-15.00  “Er det plass i Landsbyen i krystallkula?” Lars Kobro, Telemarksforskning

“Hva skjer’a?” Per A. Rognerud, Landsbyen Næringshage