Geologi på Digitalt museum

Deler av Hadeland Bergverksmuseums geologiske samling er nå tilgjengelig på
www.digitaltmuseum.no

I høst og vinter har frivillige og ansatte ved Hadeland Bergverksmuseum
arbeidet med å registrere museets geologiske samlinger. Materialet består av
mineralsamlinger, fossilsamlinger, bergartsprøver og malmprøver. Alt
materiale som registreres inn i museets samling er lokalt fra Hadeland.

Pr. i dag har vi 114 nummererte geologiske objekter som er publisert. Dette
er i hovedsak materiale fra mineralsamlingen, men vi fortsetter arbeidet
slik at det stadig vekk vil være nye geologiskeobjekter som blir
tilgjengeliggjort på nett.

Fra tidligere kan man finne både eldre og nyere fotografier og en rekke
kulturhistoriske gjenstander fra Hadeland Bergverksmuseum på
www.digitaltmuseum.no.