Lands Museumslag inviterer medlemmene til guidekurs  i april

 

Torsdag 9. april på Kveldstid. Teori Kl 18.30-21.00

  • Gjennomgang av retningslinjer for guiding.
  • Bestemme en aktuell guiderunde
  • Deltagerne får med seg, utvalgte tekster om husene som hjemmelekse.

 

Torsdag 16. april dagtid. Guiding av ansatte på museet Kl.10.00-14.00

  • Gruppen fra museumslaget blir guidet gjennom runden av de ansatte ved museet.
  • Komme med innspill til endringer/tillegg
  • Kursdeltagerne velger seg et hus de skal presentere neste gang.

 

Torsdag 23. april dag tid, Kursdeltagerne Guider gruppen gjennom ”sitt” hus Kl. 10.00-14.00

  • De presenterer det huset de har valgt og hører på og lærer av de andre.
  • Lage og skrive ned en ”håndbok” vi skal bruke som mal til rundene.

 

Kurspakken omfatter alle 3 dagene.

Bindene påmelding til Sally Græsdahl ved Lands Museum innen 1. april 2015

Ta kontakt for mer info.

E-post: sg@randsfjordmuseet.no

Tlf: 45 48 61 53