Årboka Landingen lanseres torsdag den 5. november på Lands Museum, Dokka kl. 19.00

Årets bok er viet frigjøringen 1945, samt de fem okkupasjonsårene og hva de gjorde med vår oppfatning av verden, fra da og frem til i dag.

Knut Vollebæk forteller om sitt arbeide med “Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag”. Dette er også, blandt flere, et innslag i årets bok.

Visning av film.

Enkel servering og salg av bøker. Gratis inngang.

Velkommen!