Denne historien kan føres tilbake til et sted i Sverige forsommeren 1990. Det er brunsttid og ei binne har blitt parret av en eller flere hanner. Hun blir drektig og føder en hann som senere i sin ungdom vandrer over på norsk side og blir her fram til sin død 18 år gammel. I Norge får den navnet ”Deisjøbamsen” og her er litt av dens livshistorie samlet. Dette er en av de brunbjørner som har levd flest år i sentrale deler i Sør-Norge. Gjennom tusener av år var dette leveområdet for talløse brunbjørner.

Til utstillingen