Velkommen til VÅTMARKSDAGEN 2016

– MYR OG MENNESKE

tiny-logo

 Verdens våtmarksdag markeres hvert år den 2. februar i hele verden. På denne dagen ble den internasjonale våtmarkskonvensjonen (Ramsarkonvensjonen) etablert i den iranske byen Ramsar i 1971.
Randsfjordmuseet og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter inviterer til miniseminar:

 2. februar 2016 kl. 11-13 på Lands Museum, Dokka

 

Program:
  • Hva historisk statistikk forteller om grøfting av myr og skogFinn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseet
  • Myrrestaurering, myrslått og orkideer på myr, Geir Høitomt, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
  • Jødahlsmåsan og Flakstadmåsan på Romerike: Planene om industrielt torvuttak og arbeidet for å stanse dette i lys av myrenes funksjon som bl.a. karbonlager, flomdemper og og levested for planter og dyr, Solveig Schytz

Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.

 

Velkommen!