Eike kommer opprinnelig fra Tyskland der han tok en utdanning innen skogbruk. Han har siden tatt både master i landskaps og viltforvaltning på Teknisk Universitet i München, og doktorgrad i biologi med hovedfokus på høyfjellsbotanikk, i Tromsø. Han har tidligere jobbet i botanisk hage på høyskolen i Eberswalde og bodde 8 år i Longyearbyen på Svalbard der han jobbet og hentet materiale til doktorgraden.

Eike har kontor i Gausdal kommunehus og skal jobbe i Randsfjordmuseets naturhistoriske seksjon med hovedfokus på vegetasjon. Han er allerede i gang med en problemstilling knyttet til sammensetningen av vegetasjon i Langsua nasjonalpark. Han vil ha en viktig rolle i styrkingen av kompetansen og kunnskapen i museets naturhistoriske seksjon.

Eike sier han er svært motivert og mener kombinasjonen formidling, forskning og feltarbeid, og ikke minst samarbeidet med de ulike forvaltningsorganene i Langsua, er spennende.

Vi ønsker vår nye kollega Eike Müller velkommen!