Kulturlandskapet trues av utbygging og gjengroing og alt var mye bedre før, kan det virke som. Er endringene så store? Hvordan så det egentlig ut før sammenlignet med nå?

Utstillingen KULTUR:LANDSKAP handler om hvordan menneskets påvirkning av landskapet, både positivt og negativt, har endret seg de siste hundre årene. Vi viser NIBIOs utstilling “Tilbakeblikk – Kulturlandskap i endring” med Oscar Puschmanns fotografier, Hadeland Fotoklubbs fotokonkurranse “Kulturlanskap på Hadeland” og fotografier fra museets eget arkiv som sammenlignes med Tor Lindseths dronefotografier av hvordan museet ser ut idag. I tillegg har museet installert et søppel’o’meter. Her kan du selv være med å se søppelstanden stige gjennom sommersesongen.

Utstillingen har åpent hver dag i sommersesongen fra kl. 11-16 (kl. 12 i helger)