LEDIG MIDLERTIDIG STILLING SOM PROSJEKTUTVIKLER (100%) for «Det flerkulturelle folkemuseet»  

Om stillingen:

Vi søker en engasjert, kreativ og kritisk medarbeider til en heltids prosjektstilling i vårt nye prosjekt, Det flerkulturelle folkemuseet. Det er ønskelig med oppstart snarest mulig. Stillingen har varighet ut 2017.

Randsfjordmuseet har to folkemuseer som begge ble grunnlagt på starten av forrige århundre som en del av den kulturelle og politiske nasjonsbyggingen. Der folkemuseene ved sin grunnleggelse vektla identitet og tilhørighet basert på slektskap og genealogi, jobber museene i dag med tilhørighet og identitet i en betydelig endret demografisk og kulturell virkelighet. Folkemuseene har med sin historie, og sine samlinger, særegne utfordringer og store muligheter for å redefinere museet som kulturkritisk møteplass og identitetsskaper i et flerkulturelt samfunn.

Med utgangspunkt i Randsfjordmuseets forskningsarbeid rundt folkemuseenes samfunnsrolle innebærer stillingen ansvar for å utvikle en konseptskisse for prosjektet «Det flerkulturelle folkemuseet». Vi søker en medarbeider som nærmer seg friluftsmuseet som én utstilling, og som i samarbeid med et kreativt team vil utforme en prosjektskisse for permanente grep som vil gjøre friluftsmuseet mer tilgjengelig, kritisk, relevant og mangfoldig. Disse tiltakene kan være arkitektoniske eller kunstneriske installasjoner, utstillinger, utvikling av ulike formidlingstilbud, arrangement, immaterielle dokumentasjonsprosjekter og performances.

Vi søker en person med stor arbeidskapasitet, med kompetanse innen fagområder som arkitektur, antropologi, kunstfag, eller museologi.  Stillingen krever både gode evner til nettverksbygging og samarbeid, stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Arbeidet forutsetter stor grad av egeninitiativ og selvstendighet. Stillingen er støttet av Kulturfondet og Kulturrådets aspirantordning, og er forbeholdt kunstnere og kulturarbeidere med minoritetsbakgrunn som har kunst- og kulturfaglig grunnutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Om Randsfjordmuseet:

Randsfjordmuseet er et regionalt museum som jobber med natur- og kulturarv.  Vår visjon er «Nærhet til fortiden. Aktiv i nåtiden. Blikk på fremtiden.»

Randsfjordmuseet består av fire museer i Oppland: Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum. I tillegg har vi en rekke mindre formidlingsarenaer.

Denne stillingen ligger under Seksjon for formidling og markedskommunikasjon. Seksjonen har  overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av all formidling, utstillinger, undervisning, markedsføring, kommunikasjon og publikumstilbud ved våre fire museer.

Hovedansvarsområder:

 • Research og kartlegging av museets samlingsprofil, formidlingstilbud og kjernepublikum.
 • Fremdriftsansvar for prosjektgruppen
 • Utvikling og ferdigstilling av prosjektskisse med fremdriftsplan.
 • Bistand i museets øvrige formidlingsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Kunst- eller kulturfaglig utdanning fra universitet eller høgskole. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra arbeid med markedsføring, reiseliv, formidling, kultursektor.
 • Kjennskap til museumssektoren og erfaring fra/kjennskap til frivillig sektor er en fordel.
 • God formuleringsevne på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.
 • Stillingen er øremerket for søkere med minoritetsbakgrunn

Personlige egenskaper:

 • Arbeide effektivt og være gjennomføringssterk.
 • Like nettverksbygging og møte med mennesker.
 • Være entusiastisk og nytenkende .
 • Selvstendighet og initiativ.
 • Evne til å være løsningsorientert og håndtere hektiske perioder.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale, stillingen plasseres i lønnstrinn i Statens hovedtariffavtale.

Randsfjordmuseet er en IA-virksomhet som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi tar hensyn til kjønn og alder i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Søknad sendes innen 05.04.2017 på mail til daglig leder for Randsfjordmuseet, Leila Raustøl: lvr@randsfjordmuseet.no

Spørsmål om stillingen rettes til seksjonsleder Maja Leonardsen Musum, tlf/e-post: mlm@randsfjordmuseet.no, 45 42 98 69.