Prosjektsiden oppdateres med bilder og nyheter fortløpende. Les mer på denne siden:http://www.randsfjordmuseet.no/kon/