Om Randsfjordmuseet:

Randsfjordmuseet er et regionalt museum som jobber med natur- og kulturhistorie lokalt. Randsfjordmuseet består av fire museer i Oppland: Hadeland Bergverksmuseum, Hadeland Folkemuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum. I tillegg har vi en rekke mindre formidlingsarenaer.

Randsfjordmuseet ble stiftet i 2004, men våre museer har over hundre år lange historiske røtter i regionen. Randsfjordmuseet jobber med formidling, forskning og forvaltningsarbeid som bidrar til bevaring og fornyelse av regionens identitet og utvikling.

Randsfjordmuseets visjon er: Nærhet til fortiden. Aktiv i nåtiden. Blikk på fremtiden.

Denne stillingen ligger under seksjon for formidling og markedskommunikasjon som har det overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av all formidling, undervisning, markedsføring, kommunikasjon og publikumstilbud ved våre fire store formidlingsarenaer.  Formidlingsseksjonen jobber med å levendegjøre  natur- og kulturhistorien, samt styrke og synliggjøre museet samfunnsrolle som inkluderende og kritisk aktør i demokratiutviklingen.

 

Om stillingen:

Formidlingsleder ved Hadeland Folkemuseum går ut i permisjon, og vi utlyser et vikariat til denne stillingen. Vikariatet har oppstart i januar 2018, og varer i utgangspunktet til september 2018. Vi søker en engasjert person med stor arbeidskapasitet, med kompetanse innen markedsføring, formidling, samt kjennskap og erfaring fra kultur- og museumssektoren. I samarbeid med seksjon for formidling vil den som tilsettes jobbe med å planlegge og koordinere det tverrfaglige formidlingstilbudet ved Randsfjordmuseet. I det daglige vil den som tilsettes ha ansvar for å planlegge, utvikle og gjennomføre vårt innholdsrike og kreative publikumstilbud ved Hadeland Folkemuseum. Stillingen omfatter arrangements- og programutvikling, planlegging og gjennomføring av sommersesongen, markedsføring og utvikling av formidlingstilbud til grupper, Den kulturelle skolesekk og øvrig barnehage- og skoleundervisning. Stillingen krever gode evner til nettverksbygging og samarbeid, samtidig som arbeidet forutsetter egeninitiativ og selvstendighet i arbeidet.

 

Hovedansvarsområder:

 • Arrangements- og programutvikling og gjennomføring
 • Formidlingstilbud til grupper og skoler
 • Koordinering og gjennomføring av sommersesongen
 • Nettverksbygging og samarbeid
 • Markedskommunikasjon for Hadeland Folkemuseum

 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det kreves erfaring fra arbeid med markedsføring, kultur og formidling.
 • Det er en fordel med kjennskap til museumssektoren.
 • Det er en fordel med erfaring og kjennskap til frivillig sektor.
 • Det kreves god formuleringsevne på norsk og engelsk både muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper:

 • Like nettverksbygging og møte med mennesker.
 • Entusiasme og nytenkning
 • Arbeide effektivt og være gjennomføringssterk
 • Motiveres av måloppnåelse og resultater
 • Selvstendighet og evne til initiativ.
 • Evne til å være løsningsorientert og håndtere hektiske perioder
 • God kjennskap til Hadeland og lokalsamfunnet

 

Vi tilbyr:

Kontor på Hadeland Folkemuseum, Gran kommune.

Lønn etter kvalifikasjoner, stillingen plasseres i lønnstrinn i Statens hovedtariffavtale. Vi tilbyr medlemskap i KLP. Randsfjordmuseet er en IA-virksomhet som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Søknad sendes innen 24.10.2017 per mail til: leila.raustol@randsfjordmuseet.no.

Spørsmål om stillingen: Seksjonsleder Maja Leonardsen Musum, tlf./epost: maja.musum@randsfjordmuseet.no, 45 42 98 69.