Det har lite for seg å drive museum på en ulevelig planet.

Viste du at jorda er på vei inn i en ny geologisk tidsalder? Antropocen. Menneskets tidsalder. Jorda er 13,5 milliarder år gammel, nå mener forskere at vi mennesker har ført oss over i en ny epoke. Men hva betyr det? Skal vi feire, eller frykte fremtiden.

I tre år jobber Randsfjordmuseet med Antropocen. Det geologiske skifte er i aller høyeste grad kulturelt, historisk og med stor betydning for fremtiden. Randsfjordmuseet er et natur- og kulturhistorisk museum med nærhet til fortiden og blikk på fremtiden. Nå vil vi skape en Vidunderlig ny verden, før det er for sent.

Her kan du lese mer om vårt undervisningstilbud til skoler, barnehager, grupper og sykehjem. Sjekk ut vårt “Vidunderlig ny verden”- stemplede program, eller les mer om hva Antropocen egentlig er.