DOKUMENTASJONSSENTER


Dokumentasjonssentrene ved Lands Museum og Hadeland Folkemuseum består av museets samlinger av arkiv, slektshistorisk data, fotografi samt gjenstander fra Lands- og Hadelandsregionen. Sentrene har bibliotek og leseplasser og du får god hjelp fra oss til å finne frem i samlingene.  Publikum har tilgang til kopimaskin, leseapparat for mikrofilm og trådløst nettverk.
I dokumentasjonssenteret finner du også oppslagsverk og faglitteratur med særlig tilknytning til lokalhistoriske emner.

Arkivet på Lands Museum har åpent tirsdager 09:00-15:00, og etter avtale. Kontakt tlf. 61 11 06 87

Arkivet på Hadeland Folkemuseum er åpent etter avtale.
Kontakt Kari-Mette Avtjern e-post: kma@randsfjordmuseet.no tlf: 47 97 00 80 / 61 31 32 80