SKOLETJENESTE


Randsfjordmuseet satser aktivt på formidling til barn og unge. Vår undervisningstjeneste har et omfattende formidlingstilbud og benyttes av flere tusen studenter, elever og barnehagebarn årlig. Skoletjenesten ønsker å levendegjøre historie og kultur ved hjelp av fortellinger, opplevelser og aktiviteter.

Vi tilbyr fagkunnskap og “the real thing” kombinert med fortellerglede, gode opplegg og spennende omgivelser. Her er mange muligheter, enten dere vil benytte vår kompetanse eller utforske museene på egenhånd. La museet bli et naturlig supplement til undervisningen!

Besøk de ulike avdelingenes sider for å få en detaljert oversikt over vårt tilbud til skoler og barnehager:

LANDS MUSEUMHADELAND BERGVERKSMUSEUMHADELAND FOLKEMUSEUMKITTILBU UTMARKSMUSEUM