Elgsymposiet 2002

Første og hittil eneste gang Norge har vært vertsland for det internasjonale elgsymposiet (The 5th International Moose Symposium) var i 2002. Selve symposiet ble holdt ved Hafjell/Øyer og hvor en av dagene ble gjennomført med kulturhistoriske befaringer og helgrilling av elg ved Kittilbu Utmarksmuseum. Elgen ble skutt under vinterjakta i Murudalen vinteren i forveien (gitt til arrangementet av Dokkfløy Elgregion), og den ble gjennomstekt hel over et tynt lag med glødende trekull gjennom 27 timer. Omlag 150 personer spiste rett og slett opp hele elgen!

 

Foto viser elgforvaltere og elgforskere fra hele den nordlige halvkule som spiser en 170 kg tung elgokse skutt i Murudalen. Fotos: Finn Audun Grøndahl

Artikkelen nedenfor presenterer informasjon fra det femte elg-symposiet, samt informasjon fra den trettiåttende Nord Amerikanske elgkonferansen, og seminaret som ble holdt i Øyer kommune, 4-9 august 2002. 142 deltagere og 11 representanter fra 12 ulike land fra den nordlige halvkule, deltok på konferansen. «Forvaltning av elg i et moderne helhetlig økosystem» var hovedtemaet. Konferansen fokuserte hovedsakelig på betydningen av elg i økosystemet, og hvorvidt Malawi prinsippene kan adopteres i elgforvaltningen.

http://connection.ebscohost.com/c/proceedings/19468122/5th-international-moose-symposium-38th-north-american-moose-conference-workshop