HVA ER ET FOLKEMUSEUM?

Hadeland Folkemuseum ble grunnlagt i 1913. Vår forrige århundreskifte spilte dette og andre folkemuseer en viktig rolle i de norske bygdesamfunnene. Folkemuseene skapte stolthet rundt den lokale kulturen, og ga nærhet til fortiden gjennom å synliggjøre tette bånd til tidligere tiders bygninger, gjenstander og mennesker fra området.

Mye har endret seg rundt folkemuseets porter siden 1913, både i bygda og blant menneskene som utgjør dagens Hadelandsbygder. Hva er et folkemuseum i dag? Hva skal det formidle, hva skal det brukes til- og hvem er det til for?

Gjennom Kulturrådets aspirantordning har Randsfjordmuseet muligheten til å utforske og utvikle folkemuseene til å bli mer relevante, engasjerende og inkluderende bygdemuseer. Gjennom 2017 jobber arkitekt og scenograf Alejandra Mendez med et av folkemuseets kjennetegn, det store friluftsmuseet og den antikvariske bygningssamlingen.

Gjennom sommersesongen 2017 vil Alejandra gjennomføre en rekke intervensjoner; forsøk, eksperiment og installasjoner ute på friluftsmuseet. Intervensjonene vil få museets gjester til å stoppe opp litt ekstra, se på husene på en annen måte- fra en annen vinkel- eller i en annen kontekst. Folkemuseer er et kjent fenomen for mange nordmenn, og øye venner seg raskt til de mange gamle husene. Med Alejandras intervensjoner vil de antikvariske bygningene få en ny aktualitet og en ny synlighet.

Sommerens utforskende intervensjoner vil danne grunnlaget til utviklingen av en prosjektskisse for større, permanente grep i friluftsmuseet.

Alejandra Mendez

Alejandra Mendez

SUMMER INTERVENTIONS

HADELAND STORY TELLING

SMIE FRA GISLEBERG 1880