ELGFIGURENE I BERGET

Bildet viser de tre elgfigurene, prikkhugget inn i en bergflate ned mot Dokkfløyvannet, og som ble funnet under de arkeologiske utgravningene i siste halvdel av 1980-tallet.

I Oppland og Hedmark finnes i alt seks kjente veideristningsfelter og hvor alle inneholder flere elgfigurer. Veideristninger er blant de eldste figurative uttrykkene mennesker har etterlatt i Norge, og de kan være 8 – 9 000 år gamle. På et svaberg ned mot Dokkfløyvannet, på grensen mellom Nordre Land og Gausdal kommuner, fant arkeologer i forbindelse med Dokkfløyutbyggingen figurer av tre elger knakket eller prikkhugget inn i fjellet. Figurene er små og gevirløse. På grunn av vannkraftutbyggingen og ned-demming av hele området, ble bergflaten med figurene skåret ut og utstilt i Kittilbu Utmarksmuseum. Litt lenger sør i Nordre Land kommune ligger veideristningsfeltet Møllerstufossen kloss inntil Etna elv med elleve elgfigurer. Om lag halvannen kilometer oppstrøms Vinstra sentrum i Nord-Fron kommune ble det funnet en stein ned mot Gudbrandsdalslågen med to elgfigurer. Denne steinen står utstilt i rådhuset på Vinstra. Andre kommuner med veideristninger og elgfigurer er Lillehammer kommune (Drotten syv elgfigurer), Østre Toten kommune (Glemmestad syv elgfigurer) og Ringsaker kommune (Stein 13 elgfigurer). Elgfigurene fra Glemmestadstranda er utstilt i Mjøsas Ark på Mjøsmuseet på Kapp.

Veideristningene finnes i dag nesten alltid i nærheten av vann eller i nærheten av svært gamle strandlinjer. Elgfigurer på stein- og bergflater er å finne fra Norge i vest og gjennom hele Eurasia til Stillehavet lengst mot øst, og et fellestrekk for figurene i dette store området er at de aller fleste er gevirløse. Innenfor dette området finnes også avbildede båter hvor et gevirløst elghode er plassert på en stang i stavnen. Det finnes også mennesker som holder lange staver med elghoder avbildet på bergflater. Elghoder utskåret i tre har blitt funnet i Finland og hvor dateringen viser eldre steinalder. Veideristningene synes å forsvinne på Den skandinaviske halvøy på slutten av bronsealder og begynnelsen av eldre jernalder.

 

 

Kilder:

 

Vogt, D., Skare, K. og Eide E. M. 2013. Helleristninger fra Hedmark og Oppland. Riksantikvaren, Kulturhistorisk Museum, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune. 44 s.

 

Mandt, G. og Lødøen. 2005. Bergkunst. Helleristningar i Noreg. Det Norske Samlaget.

 

Jacobsen, H. og Larsen, J. H. 1992. Dokkfløys historie. Dokkfløy fra istid til kraftmagasin. Utgitt av Gausdal kommune i samarbeid med Oppland energiverk. 191 s.