Mellom bondekultur og rasistsjakk: makt, identitet og strategi ved Hadeland Folkemuseum

I lenken nedenfor ligger fullstendig prosjektbeskrivelse som danner bakgrunn for søknaden til talentstipendet:

Kandidat 8, MUSE620