lands


OM OSS   FINN OSS   KALENDER    SKOLETJENESTE  –  MUSEUMSLAG NYTTIGE LINKER

Lands Museum i en ”ny tid ” Etter ½ års med forberedelser ble den nye organisasjonen for Lands Museum og Hadeland Folkemuseum stiftet den 5. juli 2004. Randsfjordmuseet AS var da et faktum med de fem kommunene i Hadeland og Land samt de to museumslagene som aksjonærer. Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal kom med i 2006. Det nye selskapet både eier og driver museene. Det betyr at museumslagene får en ny rolle og framstå som venneforeninger.

Årsmøtet i Lands Museumslag 13. april 2005 vedtok vedtekter der det i § 1 heter: “Lands Museumslag har som formål å støtte virksomheten ved Lands Museum med å bidra til å dokumentere og formidle Land-bygdenes kultur- og naturhistorie. lands Museumslag skal bidra til å bevare lands Museum som en sentral Kultur- og naturhistorisk institusjon i Land med faglig høyt nivå” heter det i vedtektenes § 1 som ble vedtatt på årsmøtet i Lands Museumslag den 13. april 2005. Siden har laget utviklet seg til et aktivt lag der aktivitetene er inndelt i interessegrupper. Bli medlem i Lands Museumslag!  Kontingent: kr. 150.- pr. år. Medlemsfordeler er ½ pris ved inngang på Randsfjordmuseets og lagets arrangement. Vi håper DU vil være med i arbeidet vårt for å skape et ”levende” museum. Kontakt Lands Museumslag her Du kan sende / levere vervekupongen til: Lands Museum, Villaveien 45, 2870 Dokka/e-post: lm@randsfjordmuseet.no   Kontakt Lands Museum på tlf. 61 11 06 87

Styret etter årsmøtet 2013:
Leder/kasserer Aase Marie Rød
Nestelder Ola Hellerud
Sekretær Erland Jensen
Styremedlemmer:
Bjørg Perstuen
Erland Jensen
Hans Engeseth
Varamedlemmer:
Aud Sigrid Holst
Margit Rongerud

Hvordan arbeider museumslaget? Årsmøtet i 2005 drøftet arbeidsoppgaver og organisering og ga styret fullmakt til å jobbe fram en modell der medlemmene inviteres til å engasjere seg i ulike grupper. Organiseringen ble evaluert til årsmøtet 2009 der vi slo sammen tidligere grupper til tre interessegrupper som beskrives noe nedenfor.

Styret i laget har ansvaret for medlemsmassen, for medlemsverving og for informasjon til medlemmene samt fungere som mediegruppe. Styret inviterer deg til deltakelse i følgende grupper: Historiegruppe Gruppa kan arbeide med innsamling og dokumentasjon gjennom intervju og foto når det gjelder både tradisjonell historie. Gruppa vil også være en ressurs for å visualisere livet på middelaldertunet på Lands Museum på for eksempel museumsdagen, egne arrangement og gruppebesøk. Dagen i dag er historie i morgen. Ved å ta vare på øyeblikkene fra vår samtid kan vi formidle denne til våre etterkommere. Hva arbeider vi med, hva spiser vi, hvordan ser det ut der vi bor, hvordan kler vi oss, hva gjør vi på fritiden osv  Gruppa arrangerer kåserier, utstillinger alene eller i samarbeid med andre grupper. Gruppa kan være leverandør til Årboka Landingen Naturhistorisk – og områdegruppe Gruppa kan arbeide med registrering, arrangere dugnader , turer/utflukter, temakvelder og  kurs alene eller sammen med andre grupper. Tekstilgruppe Bistå med å samle inn klær til museets tekstillager ( med vekt på de tidsepoker som er dårlig representert). Ansvar for dokumentasjon også av samtidens tidstypiske trekk. Bistå middelaldergruppa med kunnskap om kostymer. Etablere kostymelager i teaterbygget. Arrangere aktiviteter som kåserier og utstillinger. Lands Museum er det kultur- og naturhistoriske senter for Landregionen. Det ble etablert i 1927. På det 40 mål store området finnes over 30 historiske bygninger som gir innblikk i den gamle bondekulturen i Land gjennom flere århundrer. Her kan dere bli kjent med alt fra storbondens staselige omgivelser, til husmannsfamilienes og skogsarbeidernes enkle kår. I tillegg kommer en restaurert husmannsplass i Ringelia i Søndre Land, og to utløer i det fredete Dokkadeltaet. Museet er også involvert i Grønvold Sag- og Mølle i Torpa og Ringelia Gamle Skoles venneforening.