hadelands

 

 


OM OSS   FINN OSS   KALENDER    SKOLETJENESTE  –  MUSEUMSLAGNYTTIGE LENKER

Hadeland Museumslag ble initiert i 1912. Året etter etablerte museumslaget Hadeland Folkemuseum ved Tingelstad gamle kirke (St. Petri) og startet arbeidet med å samle gjenstander og bygninger fra regionen. Hadeland Museumslag er i dag organisert som en venneforening med eget styre. Museumslaget skal bidra med å støtte Hadeland Folkemuseum økonomisk og praktisk. ”Hadeland Museumslag har som formål å støtte virksomheten ved Hadeland Folkemuseum ved å bidra til å dokumentere og formidle Hadelands kultur og natur. Hadeland Museumslag skal bidra til å bevare Hadeland Folkemuseum som en sentral institusjon med et høyt faglig nivå“. Vedtekter, §1 Medlemsfordeler:

  • Halv pris på familiedager ved Randsfjordmuseet AS avdeling Hadeland Folkemuseum (husk å vise medlemsbevis).
  •  Motta pressemelding og informasjon på e-post i forkant av arrangementene.
  •  Delta på aktiviteter i regi av museumslaget.
  • Komme i kontakt med mennesker som deler dine interesser.

Medlemskap Enkeltpersoner 200,- Lag og bedrifter 500,- Gir stemmerett på årsmøtet samt tilsendt informasjon fra laget og fra museet. Valgbar til tillitsverv. Hadeland Museumslags kontonummer er 2020.31.68633

Hadeland Folkemuseum

Museet arbeider for å bevare og formidle Hadelands kultur– og naturhistorie og er i dag en enhet i Randsfjordmuseet AS. Hadeland Folkemuseum inviterer til temadager i juni-august. Bygningssamlingen i friluftsmuseet viser blant annet boforhold på 1700– og 1800 tallet. I tillegg finnes en museumsbutikk som er åpen hele året. Museet har bibliotek med leseplasser og hjelpemidler for alle som søker slekts- og gårdshistorie, fagstoff, fotografier og lokalt materiale.

Styret i Hadeland Museumslag  (oppdatert 2016)
Knut Sterud Leder
Ingerid Ohren Styremedlem
Signe von Streng Styremedlem
Solfrid Reum Flatla Styremedlem
Reidun Gully Styremedlem
Leif Grenager Koch varamedlem
Marit Bredevegen varamedlem
   
Einar Raastad Regnskapsfører


 

 

 

Hadeland Folkemuseum