ANSATTE:

Direktør Randsfjordmuseet

Hans Philip Einarsen, tlf. 99 02 48 32

hans.philip.einarsen@randsfjordmuseet.no

NATURHISTORISK SEKSJON:

Leder naturhistorisk seksjon

Finn Audun Grøndahl, tlf 45 86 26 21

finn.audun.grondahl(at)randsfjordmuseet.no

Naturhistoriker

Eike Müller,  tel 92 04 81 75

eike.muller(at)randsfjordmuseet.no

SEKSJON FOR FORMIDLING OG  MARKEDSFØRING:

Leder seksjon for formidling (kommunikasjon, utstillinger, program)

Maja Leonardsen Musum, tlf 45 42 98 69

maja.musum(at)randsfjordmuseet.no

Formidlingsansvarlig Kittilbu Utmarksmuseum (skole, bestillinger, program) 

Marita Dalsegghageh, tel 45 42 98 69

maja.musum(at)randsfjordmuseet.no

Formidlingsansvarlig Lands Museum (skole, bestillinger, program)

Sally Græsdahl, tel 45 48 61 53

sally.graesdahl(at)randsfjordmuseet.no

Formidlingsansvarlig Hadeland Folkemuseum (skole, bestillinger, program)

Malin Sjursen Wulvik, tel 45 50 03 63

Malin.Wulvik(at)randsfjordmuseet.no

Formidlingsansvarlig Hadeland Bergverksmuseum (skole, bestillinger, program)

Lise Bruneau Rossow, tel 93 07 81 61

hadeland.bergverksmuseum(at)randsfjordmuseet.no

Prosjektmedarbeider )

Alejandra Mendez

 

KULTURHISTORISK SEKSJON

Leder kulturhistorisk seksjon (Gjenstandssamling, MS Brandbu, magasin)

Grethe Johnsrud, tel 46 62 58 87 

grethe.johnsrud(at)randsfjordmuseet.no

Arkivar

Kari-Mette Avtjern, tel 47 97 00 80

kari.mette.avtjern(at)randsfjordmuseet.no

Samlingsforvalter

Kjetil Meinstad Aaserud, tlf. 47 97 01 07

kjetil.aaserud(at)randsfjordmuseet.no

Kulturhistoriker (i permisjon)

Solfrid Myhre,

solfrid.myhre(at)randsfjordmuseet.no

Konservator NMF (Foto- og audiovisuelle samlinger)

Alastair Brown, tel 47 97 00 81

alastair.brown(at)randsfjordmuseet.no

Bygningsvernrådgiver

Lars Stålegård, tel 45 86 39 15

lars.stalegard(at)randsfjordmuseet.no

Samlingsforvalter (Arkiv- og gjenstandssamlinger. Magasin)

Natasha Bjørnset Reksten, tlf 45 39 54 36

natasha.reksten(at)randsfjordmuseet.no

Håndverker Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum

Kjell Arvid Briskodden, tlf 46 44 53 84

kjell.arvid.briskodden(at)randsfjordmuseet.no

Knut Rønningen

knut.ronningen(at)randsfjordmuseet.no

Håndverker, Hadeland Folkemuseum & Hadeland Bergverksmuseum

Kjell Sørum , tlf 46 62 48 47

kjell.sorum(at)randsfjordmuseet.no

Håndverker

Olav Fossum, tlf 46 61 49 24

olav.fossum(at)randsfjordmuseet.no

 

 

 

VÅRE FORMIDLINGSARENAER:

HADELAND BERGVERKSMUSEUM 

epost: hadeland.bergverksmuseum(at)randsfjordmuseet.no

Besøksadresse: Hadelandsvegen 1568, 2742 Grua  

Postadresse: Kongevegen 92, 2770 Jaren

61 32 00 80

HADELAND FOLKEMUSEUM

epost: hadeland.folkemuseum(at)randsfjordmuseet.no

Kongevegen 92, 2770 Jaren

61 31 32 80

KITTILBU UTMARKSMUSEUM

epost: kittilbu(at)randsfjordmuseet.no

Besøksadresse: Gausdal Vestfjell, 2653 Vestre Gausdal

Postadresse: Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

61 22 38 00

LANDS MUSEUM

epost: land(at)randsfjordmuseet.no

Villaveien 45, 2870 Dokka

61 11 06 87