ORGANISASJONEN


Randsfjordmuseet er aksjeselskap som eies av  kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Søndre Land, Nordre Land  og Gausdal, og av  Hadeland Museumslag, Lands Museumslag og venneforeningen for Hadeland Bergverksmuseum.

Styret velges i generalforeningen og består av:

Styreleder                         Edvin Straume

Nestleder                          Kjartan Thøring Stensvold

Styremedlemmer          

                                            Signe von Streng

                                            Aud Sigrid Holst

                                            Geir Steinar Loeng

                                            Kjartan Thøring Stensvold

                                            Inger Brit Nesbakken

                                            Alastair Brown (for ansatte)

Varamedlemmer             Rune Haga, Jon Sylte, Helge Midttun, Ulf Rogneby, Kitty Selj