NATURHISTORIE


Randsfjordmuseet har en egen faglig virksomhet innenfor naturhistorie med samlinger og dokumentasjons- og forskningsprosjekter. Naturhistorie omhandler fagområdene geologi, botanikk og zoologi gjennom jordhistorien og fram til nåtid. Innenfor disse fagområdene gjøres innsamling, dokumentasjon og forskning, og som bidrar til økt kunnskap om naturens egen historie. Et hovedmål er å bidra til økt kunnskap om naturhistorien i Oppland. For eksempel ble det i 2010 oppdaget en ny parasittveps for vitenskapen i Dokkadeltaet naturreservat.

Museenes naturhistoriske samlinger med gode opprinnelsesdata framstår i dag som svært verdifullt materiale hvor blant annet moderne DNA-teknikker har gitt en rekke nye anvendelsesformer. På samme måte vil innsamlingen av «nytt materiale» i dag framstå som «like verdifullt» en gang i framtiden hvor analysemetoder brukes som for oss er ukjente. Naturhistoriske samlinger har betydning når det gjelder å dokumentere menneskets økende påvirkning på klima og livsformer.

Herbarier og zoologiske samlinger har magasin ved Lands Museum og geologiske samlinger har magasin ved Hadeland Bergverksmuseum. Samlingene gjøres kjent ved registrering i en åpen søkbar database. De naturhistoriske samlingene får tilført nytt materiale hvert år. Dette skjer gjennom donasjoner fra private og det offentlige ved siden av en aktiv egen innsamling.

Forskning basert på samlinger er et langvarig og systematisk arbeid. Randsfjordmuseet har et samarbeid med flere vitenskapelige institusjoner og som resulterer i både fagfellevurderte publikasjoner og små og store utstillinger. Innenfor museene i Oppland finnes et eget nettverk for naturhistorie. I den naturhistoriske virksomheten framstår frivillige som viktige samarbeidsaktører som bidrar med verdifulle bidrag.