Verdens våtmarksdag

, ,
Verdens våtmarksdag

Velkommen til markering av Verdens våtmarksdag på Lands Museum 2.februar

Årets tema er: restaurering av våtmark og miljøgifter

PROGRAM:
10:00 Velkommen til en Vidunderlig ny verden, Maja L. Musum| Randsfjordmuseet

Hvorfor restaurere våtmark? Praktisk erfaring fra myrrestaurering, Magnus Nygård| Dokkadeltaet våtmarkssenter

Restaurering og etablering av dammer, Norsk Ornitologisk Forening avd. Hedmark- Våtmarksgruppa

Restaurering av våtmarksområdet Rusasetvatnet, Ingrid Bjørklund ved Besøkssenter Våtmark Ørland

11.45 Lunsj

12:30 Miljøgifter i våre store innsjøer, Eirik Fjeld/ Norsk institutt for vannforsking

Klipp fra Filmavisen 1960 om bruk av insektmiddelet DDT. Hvordan dokumenterer vi vår tids bruk av f.eks glysofat? Eike Muller, Randsfjordmuseet

13:30 Spørsmål og avslutning

Skills

Posted on

22/01/2018