BJØRNEN GJENNOM ÅRSTIDENE: SOMMER 


Bildet viser binne med årsunger i juni. Dette er tiden da spising av urter er spesielt viktig. Bjørnen er en alteter med særlig hovedvekt på plantekost. Foto: Göran Ekström

Utover våren og forsommeren begynner bjørnen å spise plantekost helt fra de første spirene av gress, urter og løv dukker opp. På forsommeren kan spesielt hannbjørner jakte konsentrert på elgkalver i deres 2 – 3 første leveuker. Men bjørnen er ingen dyktig elgjeger! En spesiell situasjon for Norge er at det slippes mye sau på fritt beite i utmarka. Det er oftest voksne søyer med bjelle som bjørnen velger seg ut som bytte.

Forsommeren er bjørnens parringstid, og hannbjørner kan da vandre over store områder. Binnene kan la seg parre med flere hanner og kan dermed få unger med ulike fedre i samme kull.

Etter at parringen har funnet sted skjer det likevel lite med fosterutviklingen før på seinhøsten. Bjørnunger kan drepes av hannbjørner. Dette skjer trolig av hanner som tidligere ikke har parret seg med moren deres. Dersom ei binne mister ungene sine vil den raskt komme i brunst og den kan la seg parre på nytt. Ungene er gode klatrere og kan raskt søke opp i tretoppene dersom en hannbjørn dukker opp. Ungene forlater normalt moren sin ved en alder på ca 1,3 år og dette vil si i løpet av deres andre forsommer.