bergverks

 

 


OM OSS   FINN OSS   KALENDER    SKOLETJENESTE  –  VENNEFORENING NYTTIGE LENKER  

Hadeland Bergverksmuseums Venneforening ble stiftet i 1993.

Foreningens formål er:
Å støtte opp om og fremme interessen for Hadeland Bergverksmuseums virksomhet, og å skape et miljø for lokalbefolkningen med utgangpunkt i denne virksomheten.

Hva driver venneforeningen med:
Venneforeningen arrangerer hyggelige temakvelder sammen Bergverksmuseet, og arrangerer turer i området. Sosiale sammenkomster og hjelper til på museet når det er behov. Vi bidrar med dugnad ute som inne. Hovedmålet vårt er å formidle lokal historie og å skape et trivelig sosialt miljø for enkeltpersoner og familier i alle aldre.

Venneforeningen har også etablert noen mindre aktivitetsgrupper som man kan delta i.

Vi har ”oppdagelsesgruppa”, som har som hovedmål å bistå museet i leting etter gamle minner og registrere gamle uoppdagede gruver og skjerp.

Vi har også ”grønn gruppe” som har som hovedmål å hjelpe museet med ute området, sommerbeplanting og vanlig vedlikehold av utearealet.

Styret i Hadeland Bergverksmuseums Venneforening 2016/2017

Styret i Hadeland Bergverksmuseum Venneforening 2016/2017

 

Leder: Rune Haga, Brandbu,                                                                                                 Tlf: 90635599,                                                                                                  E-post:ru-haga2(at)online.no
Britt Eriksen, Grua
Anne Siri Englie, Harestua
Ann-Berit Soma, Grua
Kristin Friborg, Grua
Thomas Haga, Brandbu
Brita Malmstein, Lunner

 

 

 

HBEvenneforening_forside