BJØRNEN GJENNOM ÅRSTIDENE: VINTER


Midt i den sterke vinterkulda, som oftest i januar, blir nye bjørneliv født! Ved fødsel er de to til tre bjørneungene ualminnelig lite utviklede; blinde, ytterst sparsomt pelskledde og ekstremt små sammenlignet med den store moren sin. De er ikke større enn et ekorn. Selv når ungene er en måned gamle kan de knapt stå på egne bein. De er helt avhengige av moren sin i forhold til både mat, varme og beskyttelse. Bildet over er tatt inne i hiet hvor bjørneungene er 4 – 6 uker gamle. Bildet er tatt i en dyrepark.

Foto: Annelise Jackbo

 

I fjellnære områder velger bjørnen ofte hiplass nær skoggrensa i bratte og utilgjengelige lier. Dette kan skyldes en lang tids tilpasning til menneskenes bjørnejakt.
Tegning: Finn Audun Grøndahl/tegning etter Kåre Elgmork 1999

Stor snødybde skjuler hiet og gir god isolering. Kanskje er dette en viktig grunn til at snørike steder gjerne velges som hiområder. Selv om utetemperaturen faller til 20 minusgrader vil en god snøisolering føre til at temperaturen nede ved bakken vil holde seg omkring null. Tegningen viser et tverrsnitt av et jordhi.
Tegning: Finn Audun Grøndahl/tegning etter Kåre Elgmork 1999.

Bjørnens utsikt fra inne i hiet høyt oppe i en bratt li vendt mot nordøst.
Foto: Finn Audun Grøndahl

Bjørnen forlater ytterst sjelden hiet sitt etter at den har lagt seg inn for vinteren. Det vil være vanskelig for bjørnen å finne seg et like gunstig nytt hi, foruten at den vil lettere røpe seg for mennesker dersom den begir seg ut på snødekt mark. For ei binne med små årsunger vil disse kunne ha små muligheter til å følge moren til et nytt hi. Det er nesten alltid menneskelig forstyrrelse som forårsaker at bjørnen likevel velger å forlate hiet sitt.
Bildet nede til høyre viser et hi i et flatt landskap, og hvor bjørnen ble skremt bort av mennesker i slutten av mars. Da hadde bjørnen oppholdt seg utenfor noe tid på forhånd.

Foto: Paul Granberg

Vinteren er en sårbar og stressende tid, spesielt for gamle og svake dyr, som trolig er mer utsatte for å dø i løpet av hitiden enn ellers i året. Gjennom hele oppholdet i hiet hverken spiser eller drikker bjørnen. Den har heller ingen avføring eller urinering. Tilstanden er en dyp søvn som kjennetegnes ved flere forhold;
– Kroppstemperaturen er 5 – 6 ºC lavere enn om sommeren
– Hjerterytmen om vinteren har 8 – 10 slag pr minutt, mot 40 – 50 slag pr. minutt under søvn om sommeren
– Stoffskiftet er redusert med ca 70 %